Ko`zi ojizlar uchun | Davlat ramzlari | Aloqa formasi | (375) 221-09-23 atm@qmii.uz

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институтида докторантуранинг  фан йўналишлари бўйича тақсимланиши

Т/р       Ихтисослик шифри Ихтисослик номи 1-босқич 2-босқич 3-босқич Жами
1 05.07.01 Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш 1 0 1 2
2 06.01.08 Ўсимликшунослик 1 0 2 3
3 08.00.01 Иқтисодиёт назарияси 0 0 1 1
4 08.00.04 Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти 0 0 1 1
5 05.05.06 Қайта тикланадиган энергия турлари асосидаги энергия қурилмалари 1 0 0 1
Жами 3 0 5 8

 

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институтидан мустақил тадқиқотчилик асосида охирги 3 йилда докторлик диссертацияси ҳимоя қилганлар рўйхати

Т/р Мустақил тадқиқотчининг

Ф.И.Ш.

Ихтисослик шифри, номи Илмий маслаҳатчи, Ф.И.Ш.,

лавозими

Ҳимоя санаси Диплом тасдиқланган сана, қайд рақами
1 Узоқов Ғулом Норбоевич 05.05.04-Саноат иссиқлик энергетикаси Зоҳидов Р.А., ЎзРФА академиги, т.ф.д., профессор 20.02.2016 й. 2016 йил 28 апрель,

04№ 005000

2 Мурадов Шухрат Одилович 11.00.07-Қуруқлик гидрологияси, сув ресурслари ва гидрокимё Ҳамроев Н.Р.

т.ф.д., профессор

30.06.2016 й. 2016 йил 28 сентябрь,

04№ 005097

 

 

 

 

 

 

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институтида таҳсил олаётган докторантларнинг  илмий фаолияти бўйича маълумоти.                                                                                       

Докторант ларнинг

Ф.И.Ш

Курс Диссертация ишининг мавзуси Мутахассислик шифри ва номи

 

Илмий консультантнинг Ф.И.Ш.,

илмий даражаси ва унвони

1  

Шодмонов Ғолиб Дўсмуродович.

 

1 “Полиз экинлари етиштиришда тупроққа ишлов бериш технологиялари ва техник воситаларини шакллантиришнинг илмий-техникавий ечими” 05.07.01.

Қишлоқ хўжалик ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги
ва мелиорация ишларини механизациялаш

Маматов Фармон Муртозевич, техника фанлари доктори,         05.07.01
2 Давлонов Хайрулла Алламуродович

 

1 “Пиролиз қурилмалари асосида гелиоиссиқхоналарнинг энергия самарадор иситиш тизимини ишлаб чиқиш ”  05.05.06.

Қайта тикланадиган энергия турлари асосидаги энергия қурилмалари

Узоқов Ғулом Норбоевич,

Техника фанлари доктори,

05.05.04.

3 Ибрагимов Зоҳид  Абдивоҳидович, 1 “Соф ва сифатли кузги буғдойни етиштириш ва тайёрлаш технологияси муаммолари ва илмий амалий ечимлари” 06.01.08.

Ўсимликшунослик

Ирназаров Исматулла.,     қишлоқ хўжалик фанлари доктори,

06.01.01.

4 Буранова Шахноза Ураловна 3 “Ресурстежамкор ва тупроқни ҳимоя қиладиган тупроққа ишлов бериш технологиялари ва техник воситаларини ишлаб чиқишнинг илмий асослари” 05.07.01.

Қишлоқ хўжалик ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги
ва мелиорация ишларини механизациялаш

Маматов Фармон Муртозевич., техника фанлари доктори,         05.20.01
5 Ирназаров Шухрат Исматуллаевич.

 

3 “Минерал ўғитларнинг кузги буғдой ва анғизида етиштирилган такрорий экинлар ҳосилдорлигига таъсири хамда кейинги таъсири” 06.01.08.

Ўсимликшунослик

Телляев Рихсивой Шамахамедович.,

қишлоқ хўжалик фанлари доктори,

6 Ирназарова Нилуфар Исматуллаевна 3 “Минерал ўғитларнинг кузги буғдой бошоқлари донларининг тўлиқлиги, бўлиқлиги ва технологик сифат кўрсаткичларига таъсири” 06.01.08.               Ўсимликшунослик Телляев Рихсивой Шамахамедович.,

қишлоқ хўжалик фанлари доктори,

7 Маматов Мамажон Ахматжонович

 

3 “Глобализация шароитида иқтисодий ўсишни таъминлашда инвестициялардан самарали фойдаланишнинг назарий жиҳатлари” 08.00.01.

Иқтисодиёт назарияси

Хуррамов Азамат Файзуллаевич.,

иқтисод фанлари доктори,         08.00.01

8 Абдиназарова Феруза Умидуллаевна,

 

3 “Қишлоқ хўжалиги ва саноат корхоналарининг ишлаб чиқариш кооперациясини ривожлантириш йўллари” 08.00.04.

Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти

Пардаев Ўктам Умурзокович.,

иқтисод фанлари доктори,         08.00.04

 

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институтидан 2017 йилда  диссертация ҳимоя қилувчи тадқиқотчилар рўйхати

Т/р Мустақил тадқиқотчининг

Ф.И.Ш.

Ихтисослик шифри, номи Янги тизим бўйича ҳимоя қилади Тайёргарлик даражаси
1 Чўянов Дўстмурод Шодмонович,

техника фанлари номзоди

05.07.01-Қишлоқ хўжалик ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги  ва мелиорация ишларини механизациялаш Фан доктори 100% тайёр
2 Қодиров Учқун Илхомович 05.07.01- Қишлоқ хўжалик ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги  ва мелиорация ишларини механизациялаш PhD доктор 100% тайёр
3 Панжиев Улуғбек 11.00.05- Атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш PhD доктор 100% тайёр
4 Ахмедов Шаҳриёр Эгамназарович 06.01.01-Умумий деҳқончилик PhD доктор 100% тайёр
5 Рахимов Зокир Тоштемирович 13.00.05- Касб-ҳунар таълими назарияси ва методологияси PhD доктор 100% тайёр
6 Ҳамраева Сайёра Насимовна, иқтисод фанлари номзоди, доцент 08.00.04 – Қишлоқ хўжалик иқтисодиёти Фан доктори 100% тайёр
7 Муртозаев Эшмурод Мустафаевич 13.00.01- Педагогика назарияси ва тарихи. Таълим менежменти PhD доктор 100% тайёр
8 Муродов Навруз Қурбонович 05.09.07- Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси PhD доктор 100% тайёр