Ko`zi ojizlar uchun | Davlat ramzlari | Aloqa formasi | (375) 221-09-23 atm@qmii.uz

Axborot texnologiyalari markazi

Markaz O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 23.05.2001 yildagi N 230-sonli (2001-2005 yillarda kompyuter va axborot texnologiyalarini rivojlantilirish, “Internet”ning xalqaro axborot tizimlariga keng kirib borishini ta`minlash dasturini ishlab chiqishni tashkil etish chora-tadbirlari to’g’risida) qaroriga, O’zbekiston Respublikasi Oliy va O’rta maxsus ta`lim vazirligining 23.01.2005 yildagi N 23-sonli buyrug’i va universitet Ilmiy kengashi qarori hamda universitet rektori buyrug’i bilan tashkillashtiriladi. MARKAZNING ASOSIY ISH FAOLIYATI

 • Komp`yuter va axborot infratuzilmasini tashkillashtirish va boshqarish.
 • Elektron kutubxonalar va axborot tizimlarini yaratish va o’quv jarayonida avtomatlashtirilgan axborot tizimlarini joriy qilish. Axborot texnologiyalarini va masofaviy o’qitish tizimlarini universitet darajasida joriy qilish.
 • Axborot texnologiyalari va masofaviy o’qitishni dolzarb masalalari bo’yicha o’qituvchi-professorlar uchun seminarlar o’tkazish.
 • O’qituvchilarga, aspirantlarga va talabalarga internetda ishlash uchun imkoniyat yaratish va milliy o’quv – ilmiy tarmoqlardan foydalanishni ta`minlash.
 • Universitet fakul`tetlari va kafedralari bilan hamkorlikda masofaviy o’qitishning o’quv-uslubiy bazasini yaratish, ya`ni elektron darsliklar, o’quv-uslubiy materiallar, masofaviy o’qitishdagi kurs modullarini yaratish.
 • Axborot va kommunikasiya texnologiyalarini joriy qilish, masofaviy o’qitishda erishilgan yutuqlarni namoyish etish maqsadida konferensiyalar, seminarlar, simpoziumlar va ko’rgazmalar tashkil qilish.
 • Respublikamizning boshqa oliy o’quv yurtlari, markazlari va bo’limlari, hamda chet el oliygohlari bilan ilmiy va ijodiy hamkorlikni yo’lga qo’yish.
 • Universitet qoshida ishlab chiqiladigan dasturiy vositalarning va avtomatlashtirilgan axborot tizimlarining sifatini boshlang’ich ekspertizadan o’tkazish.
 • Komp`yuter sinflarida universitet kafedralari tomonidan o’tkaziladigan laboratoriya mashg’ulotlarini sifatli o’tkazilishini nazorat qilish ularga ilmiy-amaliy maslahatlar bårish.
 • Axborot texnologiyalarini va masofaviy o’qitish tizimini rivojlantirish maqsadida investitsiyalarni jalb qilish.
 • Axborotlarni himoyalash maqsadida havfsizlikni ta`minlovchi chora-tadbirlarni tadbiq etish.
 • Axborot texnologiyalariga doir oxirgi yutuqlarni o’rganib chiqish va joriy etish maqsadida takliflar ishlab chiqish.
 • Universitet faoliyatini axborotlashtirish va ularni moliyalashtirish bo’yicha takliflar bilan chiqish.
 • Boshqa tashkilotlardan mutaxassislarni, shu jumladan, shartnoma asosida jalb qilish.
 • Markaz o’z faoliyatini amalga oshirish maqsadida universitet qoshidagi kafedra va bo’limlardan zaruriy ma`lumotlarni talab qilish