Ko`zi ojizlar uchun | Davlat ramzlari | Aloqa formasi | (375) 221-09-23 atm@qmii.uz

O’quv-uslubiy boshqarma

O‘quv-uslubiy boshqarmaning faoliyati

O‘quv-uslubiy boshqarma Oliy ta’lim muassasasining tarkibiy bo‘limi hisoblanadi va O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi buyrug‘i bilan tasdiqlangan oliygox Nizomi asosida faoliyat ko‘rsatadi. O‘quv-uslubiy boshqarma o‘z faoliyatida institut rektori buyruklari va ko‘rsatmalariga asoslanadi.

O‘quv-uslubiy boshqarma quyidagi ishlarni amalga oshiradi:

 • institutning o‘quv ishlarini boshqaradi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi o‘rnatgan tartibda o‘quv rejalari va dasturlariga muvofiq ravishda o‘quv jarayonini tashkil qiladi;
 • zamon talablariga muvofiq holda o‘quv rejalari va dasturlarini takomillashtirish bo‘yicha ish olib boradi;
 • fakultetlar o‘quv rejasida aks etgan ta’lim maqsadlarini o‘rnatadi;
 • zamonaviy baholash usullari, jumladan reyting tizimiga asoslangan yozma ish usuli, og‘zaki, testlar orqali talabalarning bilim va malaka darajalarini amaldagi Nizom talablari asosida baholanishini  nazorat qiladi. Mazkur nazorat natijalari asosida o‘quv tematik rejalarga aniqliklar kiritadi, talabalar bilan individual ishlash shakllarini aniqlaydi;
 • institut professor-o‘qituvchilarining tarkibini va ularni o‘quv rejalari va yuklamalarining bajarilishini nazorat kiladi;
 • soatbay to‘lov asosidagi va o‘rindosh o‘qituvchilar o‘quv yuklamalarini belgilaydi;
 • professor-o‘qituvchilar tarkibining zamonaviy va innovatsion tajribalarini o‘rganadi va umumlashtiradi;

fakultetlarda o‘quv jarayonining tashkil kilinishini tekshirib boradi, nazorat natijalari bo‘yicha aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida dekanlar e’tiboriga havola etadi;

 • yangi o‘quv rejalarining ishlab chiqilishini tashkil etadi;
 • o‘kuv jarayoni jadvalini ishlab chiqadi va ishchi o‘quv rejalarini ishlab chiqishni tashkil qiladi;

– mashg‘ulotlar jadvalini tuzishni tashkil etadi va ularni tuzish bo‘yicha metodik rahbarlik qiladi;

– institut o‘qituvchilarining o‘quv soatlarini tahlil qiladi va o‘qituvchilarni fakultetlarga taqsimlash bo‘yicha takliflar kiritadi;

 • o‘quv auditoriyalar fondini fakultetlar orasida taqsimlaydi;
 • o‘kuv mashg‘ulotlari yuzasidan joriy dispetcherlik nazoratini olib boradi;
 • kafedra filiallari tuzish ishida qatnashadi;

– professor-o‘qituvchilar tarkibi haqidagi ma’lumotlar bankini tashkil qiladi;

 – O‘zbekistan Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tasdiqlagan qoida asosida talabalarning pedagogik va ishlab chiqarish amaliyotini umumiy tarzda boshqaradi va amaliyot rejalarining bajarilishini nazorat qiladi;

  – kafedralar ish faoliyatini o‘rganadi va tajribalarini umumlashtiradi. Kafedralar faoliyati maqsadga muvofiqligi va yangi kafedralar ochish haqidagi takliflarni kiritadi.

O‘quv-uslubiy boshqarma oliygox rektori tomonidan tayinlanadigan va bo‘shatiladigan boshliq tomonidan boshqariladi.

Bo‘limning ishchi tarkibi:

Boshqarma boshlig‘i: 
Raximov Oktabr Do‘stqobilovich

Tel.:(0375) 224-13-94
Mobil (+99897) 310-05-88  
E-mail:
uquv@qmii.uz, rahmat@1959mail.ru Web.sayt: hfxraximov.uz

O‘quv-uslubiy boshqarma boshlig‘i o‘rinbosari:
Qarshiyev Alisher Eshmamatovich
Tel: (0375) 224-13-94
Mobil (99894) 524-25-35
E-mail: uquv@qmii.uz,
elnur00078@mail.ru

Uslubchi:
Davlatov Farrux Farxodovich 

Tel.:(0375) 224-13-94  
Mobil (+99891) 223-69-44 
E-mail: uquv@qmii.uz

  Uslubchi:
Qurbonov Shovqi Djurayevich

Tel.: (0375) 224-13-94 
Mobil (+99891) 964-47-77
E-mail: uquv@qmii.uz

Uslubchi:
Hamroyeva Lola Shoyqulovna

Tel.:(0375) 224-13-94
Mobil (+99891) 964-48-62
E-mail: uquv@qmii.uz

Dispetcher:
Tilavov Husan Shomuradovich

Tel.:(0375) 224-13-94  
Mobil (+99890) 902-34-44
E-mail: uquv@qmii.uz

Dispetcher:
Norova Hilola Yarashovna

Tel.: (0375) 224-13-94
Mobil (+99891) 263-40-21
E-mail: uquv@qmii.uz

Dispetcher:
Ro‘ziyeva Manzura Karimovna
Tel.:(0375) 224-13-94
Mobil (+99890) 607-91-03
E-mail: uquv@qmii.uz

O‘quv ishlari bo‘yicha nazoratchi:
Boymirzayeva Nodira Nurxonovna
Tel.:(0375) 224-13-94 
Mobil (+99890) 638-01-76  
E-mail: uquv@qmii.uz

Ish yurituvchi:
Himatova Nilufar Fayziyevna 
Tel.:(0375) 224-13-94 
Mobil (+99893) 901-25-15
E-mail: uquv@qmii.uz